Nauka w klasie sportowo-rehabilitacyjnej/turystyczno-ratowniczej jest idealnym rozwiązaniem dla:

 • uczniów wiążących swoją przyszłą karierę zawodową z kosmetologią, fizjoterapią, biotechnologią, pedagogiką, wychowaniem fizycznym, dietetyką, ratownictwem medycznym oraz innymi zawodami medycznymi a także turystyką
 • kandydatów, którzy zdobywając wiedzę i umiejętności z zakresu zdrowego żywienia, będą ją promować w środowisku szkolnym i lokalnym oraz wykorzystywać w życiu codziennym

KORZYŚCI

 • kształtowanie indywidualnych możliwości, rozwój motoryki oraz ogólnej sprawności fizycznej
 • doskonalenie właściwych nawyków i postaw sportowych
 • wdrażanie do systematycznej oraz aktywnej pracy treningowej
 • kształtowanie zdrowego stylu życia
 • propagowanie postaw ekologicznych
 • zaangażowanie w akcje prozdrowotne
 • szeroka wiedza turystyczno-krajoznawcza regionu i świata

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

 • język angielski
 • biologia
 • geografia

Dodatkowym atutem jest interaktywna nauka przedmiotów rozszerzonych poprzez:

 • zajęcia w ogrodzie zoologicznym
 • spotkania z dietetykiem
 • spotkania z fizjoterapeutą
 • zajęcia na siłowni, interaktywne lekcje w. fizycznego np. na trampolinach, łyżwach
 • spotkania z przedstawicielami służb medycznych
 • warsztaty z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
 • wycieczki przedmiotowe i turystyczno-krajoznawcze