Proponujemy kontynuację nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.

  • Nauka trwa dwa lata
  • Szkoła funkcjonuje na zasadach kształcenia zaocznego (zajęcia w soboty i niedziele co dwa tygodnie)
  • Ukończenie szkoły umożliwia zdobycie średniego wykształcenia oraz świadectwa maturalnego

Przedmioty rozszerzone od klasy II: geografia wiedza o społeczeństwie

Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo

Ponadto przedmioty pozwalające przygotować się do egzaminu maturalnego: język polskijęzyk angielski matematyka

 

Utworzenie klasy jest zależne od liczby zainteresowanych kandydatów.

 

Podanie o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych można uzyskać w sekretariacie szkoły.
Szczegóły pod nr tel. 46-86-223-26