Mechanik pojazdów samochodowych jest zawodem cieszącym się ogromną popularnością w branży motoryzacyjnej. Mechanik pojazdów samochodowych wykonuje prace konserwacyjne i obsługowo-naprawcze pojazdów oraz ich zespołów. Kontroluje stan techniczny pojazdów za pomocą urządzeń diagnostycznych. Od mechanika pojazdów samochodowych wymaga się znajomości budowy pojazdów oraz zasad działania jego zespołów oraz podzespołów. 

ZATRUDNIENIE

mechanik
 • na stacji diagnostycznej
 • w warsztacie samochodowym
 • w autoryzowanym serwisie samochodowym
 • w firmach transportowych
 • mogą założyć własny warsztat napraw samochodowych

UMIEJĘTNOŚCI

wyciagnik
 • dobieranie i stosowanie metod naprawy pojazdów samochodowych
 • dobieranie narzędzi kontrolno-pomiarowych oraz urządzeń diagnostycznych dla pojazdów samochodowych oraz posługiwanie się nimi
 • identyfikowanie oraz usuwanie usterek różnych zespołów i układów samochodowych, m.in.: silnika, skrzyni biegów, układu kierowniczego, obwodów elektrycznych
 • posługiwanie się instrukcjami obsługi i naprawy, wynikami badań stanu technicznego pojazdów, katalogami, poradnikami i inną literaturą techniczną
 • dokonywanie remontu generalnego silników

KWALIFIKACJE

klucz
 • MOT.05 - Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

 • MOT.06 - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

pan-mechanik
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podstawy konstrukcji maszyn
 • budowa pojazdów samochodowych
 • diagnostyka i naprawa pojazdów samochodowych
 • elektrotechnika i elektronika
 • elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych
 • przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii B
 • diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
 • obsługa i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

UWAGA

 • Uczeń jest młodocianym pracownikiem, który podlega Kodeksowi pracy, czyli rygorom takim jak pracownik w zakładzie, tzn.: rodzic podpisuje z pracodawcą umowę o pracę na okres 36 miesięcy, młodociany swoją nieobecność usprawiedliwia zwolnieniem lekarskim na druku L-4, pracuje w wymiarze 30 lub 40 godzin tygodniowo (zależnie od wieku).

 • Pracodawca zwalnia pracownika młodocianego z zajęć praktycznych, żeby uzupełnił naukę przedmiotów ogólnokształcących w szkole.

 • Dni wolne w szkole nie są dniami wolnymi dla pracownika młodocianego.