Technik budownictwa jest przepustką do otrzymania dobrze płatnej pracy w prężnie rozwijającej się gałęzi gospodarki. To branża dająca bardzo wiele możliwości zatrudnienia nie tylko na budowie ale też w biurze projektowym (projekty oraz kosztorysy), dlatego nie jest wyłącznie „męskim” zawodem. Cieszy się zainteresowanie dziewcząt i chłopców.

ZATRUDNIENIE

budownictwo1
 • w przedsiębiorstwach budowlanych
 • w biurach projektowych
 • w biurach kosztorysowych
 • w urzędach administracji państwowej i samorządowej
 • w obrocie materiałami budowlanymi
 • w spółdzielniach mieszkaniowych
 • w laboratoriach materiałów i wyrobów budowlanych
 • w pracowniach konserwacji zabytków
 • w wytwórniach prefabrykatów budowlanych
 • w założonej przez siebie firmie budowlanej

UMIEJĘTNOŚCI

budownictwo2
 • projektowanie i kreślenie rysunków architektoniczno-budowlanych
 • wykonywanie rysunków w programie komputerowym AutoCAD
 • kosztorysowanie przy pomocy programów komputerowych
 • organizowanie, kontrolowanie i nadzór robót budowlanych
 • murowanie i tynkowanie
 • wykonywanie pomiarów geodezyjnych

KWALIFIKACJE

budownictwo3
 • BUD.12 - Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

 • BUD.14 - Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

budownictwo
 • matematyka
 • język angielski

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

budownictwo4
 • podstawy budownictwa
 • rysunek techniczny
 • technologia robót konstrukcyjno-budowlanych
 • podstawy konstrukcji budowlanych
 • dokumentacja budowlana
 • organizowanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych
 • kosztorysowanie robót konstrukcyjno-budowlanych
 • posługiwanie się dokumentacją budowlaną
 • język obcy zawodowy