Technik elektryk to zawód przyszłości, dający wiele wyzwań i możliwości samorealizacji. Zawód, który daje zatrudnienie w różnych zakładach pracy na różnorodnych stanowiskach. W zależności od preferencji zakładu, może pracować w większym lub mniejszym zespole albo samodzielnie. Jest niezbędny w zakładach produkcyjnych wszelkich branż, zajmuje się montażem instalacji elektrycznych od dużych, przemysłowych do małych, domowych. Pracuje w zakładach energetycznych oraz przy produkcji maszyn.

ZATRUDNIENIE

technik elektryk
 • w firmach naprawiających sprzęt elektryczny
 • w biurach projektowych jako projektant okablowania strukturalnego (sieci komputerowych i sieci elektrycznych
 • projektant systemów zasilania awaryjnego
 • w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego
 • w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe
 • prowadząc własną działalność gospodarczo-usługową (np. naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne)
 • w elektrowniach, zakładach energetycznych, kopalniach, hutach, na kolei

UMIEJĘTNOŚCI

gg
 • instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz układów energoelektronicznych
 • wykonywanie przeglądów technicznych instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
 • konserwacja i naprawa linii napowietrznych, kablowych oraz układów automatyki
 • wykonywanie przyłączeń urządzeń elektrycznych (min. oświetlenie, ogrzewanie elektryczne)
 • prace montażowe i eksploatacyjne w układach automatyki, zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów
 • eksploatacja urządzeń ochrony odgromowej i środków ochrony przepięciowej w obiektach budowlanych
 • prowadzenie prac oraz nadzoru zgodnie z dokumentacją techniczną
 • naprawa i przezwajanie silników elektrycznych
 • naprawa uszkodzonych elementów w rozdzielniach energii elektrycznej
 • elektromechanika samochodowa

KWALIFIKACJE

ff
 • ELE.02 - Montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

 • ELE.05 - Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

elektryk
 • matematyka
 • język angielski

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

slup-napiecie
 • elektrotechnika i elektronika
 • maszyny elektryczne
 • instalacje elektryczne
 • język obcy w branży elektrycznej
 • urządzenia elektryczne
 • rysunek techniczny
 • użytkowanie instalacji elektrycznych
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • montaż maszyn i urządzeń elektrycznych
 • montaż instalacji elektrycznych
 • obsługa maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
 • pomiary w elektrotechnice i elektryce
 • eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych