Logistyk planuje, organizuje, kieruje i kontroluje przemieszczanie towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany, optymalizuje koszty dostawy towarów, dokonuje wyboru procedury zakupów i analizuje ich stan, obsługuje zamówienia i organizuje transport wykorzystując systemy informatyczne.

Sochaczew i okolice to największe zagłębie firm transportowych w Polsce. Trzeci pod względem wielkości okręg logistyczny.

ZATRUDNIENIE

Warehouse logistics is important
 • w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych
 • w przedsiębiorstwach handlowych, dystrybucyjnych i usługowych
 • w przedsiębiorstwach transportowo – spedycyjnych
 • w jednostkach samorządu terytorialnego

UMIEJĘTNOŚCI

7
 • przygotowywanie ofert handlowych w zakresie świadczenia usług logistycznych
 • przygotowywanie procesu logistycznego
 • dokonywanie wyboru dostawców towarów na podstawie określonych wymagań
 • przyjmowanie i kompletowanie zamówienia usług logistycznych
 • obliczanie ilości miejsca do składowania towarów
 • organizowanie logistyki miejskiej
 • organizowanie przyjęcia i wydania towarów z magazynu
 • analizowanie kosztów dostawy i magazynowania oraz podstawowych parametrów wydajności procesów magazynowych
 • sporządzanie dokumentów logistycznych oraz zawieranie umów sprzedaży usług logistycznych
 • ustalanie nieprawidłowości w stanie i sposobie przechowywania zapasów w przedsiębiorstwie

KWALIFIKACJE

6
 • AU.22 - Obsługa magazynów

 • AU.32 - Organizacja transportu

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

logistyk
 • matematyka
 • język angielski

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

5
 • gospodarka magazynowa
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • magazyny dystrybucyjne
 • magazyny przyprodukcyjne
 • logistyka transportu
 • usługi logistyczno-transportowe
 • podstawy logistyki
 • podstawy logistyki i transportu
 • język angielski zawodowy
 • procesy magazynowe
 • organizacja prac magazynowych
 • procesy transportowe
 • procesy magazynowo-spedycyjne