Technik mechanik to zawód szerokoprofilowy, najbardziej uniwersalny, dający możliwość przekwalifikowania się, ze względu na wszechstronne przygotowanie z zakresu technologii mechanicznej, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia. Należy do najstarszych zawodów ZS CKP, ma kilkudziesięcioletnią tradycję w zakresie mechaniki połączonej z elektroniką i automatyką. Obejmuje takie zagadnienia jak: budowa, eksploatacja, naprawa maszyn i urządzeń oraz komputerowe wspomaganie rysowania.

ZATRUDNIENIE

engine
 • organizatorzy i osoby nadzorujące przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń
 • pracownicy w stacjach obsługi pojazdów samochodowych
 • pracownicy w zakładach produkcyjnych jako kontrolerzy jakości, instalatorzy i wprowadzający do eksploatacji maszyny i urządzenia mechaniczne, dozorujący pracę oraz konserwatorzy maszyn i urządzeń technicznych.
 • stanowiska średniego nadzoru technicznego
 • obsługa maszyn i urządzeń produkcyjnych
 • konserwacja i naprawa eksploatowanych maszyn

UMIEJĘTNOŚCI

mechanik4
 • organizowanie procesu produkcji
 • obsługiwanie maszyn i urządzeń
 • instalowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń
 • dokonywanie montażu maszyn i urządzeń
 • wytwarzanie części maszyn i urządzeń

KWALIFIKACJE

mechanik3
 • MEC.03 - Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

 • MEC.09 - Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

mechanik-1
 • matematyka
 • fizyka

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

cnc
 • podstawy konstrukcji maszyn
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • technologia z materiałoznawstwem
 • układy sterowania i regulacji
 • maszynoznawstwo
 • montaż maszyn i urządzeń
 • obsługa maszyn i urządzeń
 • organizacja i nadzór procesów produkcji
 • zajęcia ogólnotechniczne
 • język obcy zawodowy dla mechaników
 • konstrukcje maszyn
 • procesy produkcji
 • wytwarzanie części maszyn
 • montaż i remonty maszyn