Technik urządzeń dźwigowych jest zawodem coraz bardziej pożądanym z uwagi na wprowadzanie w wielu zakładach urządzeń dźwigowych np. wind. Technicy urządzeń dźwigowych będą przygotowani do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych, takich jak: dźwigi osobowe  i towarowe (tzw. windy) z napędem elektrycznym oraz  hydraulicznym, dźwigi budowlane i towarowe, małe urządzenia dla osób niepełnosprawnych, schody i chodniki ruchome.

ZATRUDNIENIE

winda
 • w zakładach pracy na stanowiskach montażu urządzeń dźwigowych
 • na stanowiskach inspektorów dozoru technicznego
 • w zakładach naprawczych
 • w biurach konstrukcyjnych urządzeń dźwigowych
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie urządzeń dźwigowych
 • w przedsiębiorstwach budowlanych i instalatorskich

UMIEJĘTNOŚCI

winda4
 • montowanie urządzeń dźwigowych
 • ocenianie stanu technicznego urządzeń dźwigowych
 • wykonywanie czynności związanych z obsługą i konserwacją urządzeń dźwigowych
 • dokonywanie modernizacji urządzeń dźwigowych
 • organizowanie prac związanych z montażem, obsługą, konserwacją i modernizacją urządzeń dźwigowych

KWALIFIKACJE

windaaa
 • ELE.08 - Montaż urządzeń dźwigowych

 • ELE.09 - Obsługa i konserwacja urządzeń dźwigowych

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

dzwigowy
 • matematyka
 • fizyka

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

winda3
 • elektrotechnika i elektronika
 • technologie i konstrukcje mechaniczne
 • urządzenia dźwigowe
 • język obcy w branży dźwigowej
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • organizacja procesów montażu i konserwacji urządzeń dźwigowych
 • zajęcia ogólnotechniczne
 • pomiary elektryczne i elektroniczne
 • montaż urządzeń dźwigowych
 • konserwacja urządzeń dźwigowych
 • procesy montażu i konserwacji urządzeń dźwigowych