Wpływy na konto stowarzyszenia „Rozwój Osiemdziesiątki” są darowiznami przekazanymi przez rodziców uczniów oraz współpracowników naszej szkoły. Na stronie szkoły będziemy publikować (oczywiście za ich zgodą) nazwy firm i osób prywatnych, które przekazały dowolną kwotę na rzecz naszej organizacji, nawet symboliczną. Darowizny można odliczyć od podatku.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za hojność i zaufanie.

DARCZYŃCY

Serdeczne podziękowania za „WIEKIE SERCA” i hojność dla:

  • p. Anny Sikory
  • p. Jerzego Kaczora z firmy Aljeka Group
  • p. Wojciecha Łukasiewicza i firmy TKIM-ŁUKASIEWICZ
  • p. Krzysztofa Zatorskiego i firmy ZATORSKI
  • p. Beaty Grądzkiej
  • p. Huberta Paducha
  • p. Adama Sosnowskiego i firmy ADAMS
  • firmy Lamela z Łowicza
  • p. Karoliny Kobiereckiej
  • p. Tomasza Lalika

Dzięki Państwu ufundowaliśmy uzdolnionym uczniom komputery osobiste i stacjonarne.