ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Prezes

Maciej Wódka

Wiceprezes

Ewa Chaber

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący

Tomasz Ertman

Członek

Grażyna Korkosz