Jubileuszowy Rok w Osiemdziesiątce 16 czerwca 2017 r.

90 lat minęło! 9 czerwca 2017 r.

Około 200 absolwentów prawie 200 zaproszonych gości, przyjaciele i sympatycy szkoły, Medal Pamiątkowy Pro Masovia nadany przez marszałka województwa mazowieckiego, gratulacje i życzenia dla szacownej Jubilatki – oto jak wyglądał jubileusz 90.lecia „Osiemdziesiątki”.Gra miejska "Patron" 7 czerwca 2017 r.

Zabawa to najlepszy sposób na naukę. W związku z tym uczniowie ZSCKP w dniu 30 maja zaprosili do wzięcia udziału w grze miejskiej pod nazwą „Patron”.

Uczestnicy musieli zmierzyć się z różnorodnymi wyzwaniami. Aż 7 punktów do zrealizowania, żeby osiągnąć cel – znaleźć mapę skarbu i wspólnie ułożyć puzzle z portretem patrona szkoły – Ignacego Włodzimierza Garbolewskiego.


Patron Ignacy Włodzimierz Garbolewski 24 maja 2017 r.

Od kilku lat pojawiały się w Radzie Pedagogicznej, początkowo nieśmiałe, z czasem przybierające na sile, głosy, żeby poszczególne typy szkół wchodzące w skład ZS CKP otrzymały imię. Poprzez nadanie imienia szkoła uzyskuje swoistą indywidualną tożsamość, wyróżniającą ją spośród innych szkół, promuje osobę patrona, jego postawę życiową i dokonania, w naturalny sposób pozyskuje do współpracy instytucje i osoby związane z patronem, może oprzeć swoje działania wychowawcze na wartościach potwierdzonych życiem i działalnością patrona i powszechnie uznawanych przez społeczność, buduje i wzbogaca swoją obrzędowość związaną z patronem.


Wspomnienia nauczycieli cd… 24 maja 2017 r.

24 maja 2017 w ZSCKP odbyło się kolejne spotkanie z emerytowanym nauczycielem - panią Romą Kania. Pani Roma Kania to nauczycielka chemii i fizyki. Przepracowała w naszej szkole ponad 30 lat. Uczyła chemii z wielką pasją i zaangażowaniem. Organizowała w naszej szkole wiele wycieczek edukacyjnych do różnych miejsc w Polsce i za granicą, min. do Instytutu Badań Jądrowych.Pod jej opieką uczniowie przygotowywali wiele sesji naukowych z dziedziny promieniotwórczości, np. uczczony został Rok Marii Skłodowskiej-Curie licznymi sesjami, konkursami oraz pokazami.


Znamy naszą historię 24 maja 2017 r.

Jedną z imprez towarzyszących obchodom 90 – lecia naszej szkoły, był konkurs wiedzy o jej historii. Został przeprowadzony dwuetapowo. W dniu 10 maja 2017 roku młodzież przystąpiła do pierwszego etapu, który miał formę testu. Zgłosili się przedstawiciele wszystkich klas wchodzących w skład ZSCKP.


Pamiątkowa tablica i wmurowanie kapsuły czasu 24 maja 2017 r.

Dnia 28 kwietnia 2017 roku podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego dla absolwentów Zespołu Szkół CKP został odsłonięty obelisk z marmurową tablicą upamiętniającą 90. rocznicę powstania Szkoły. Kamień ufundował Marek Misiak – absolwent Osiemdziesiątki. Tablicę odsłoniła starosta powiatu sochaczewskiego Jolanta Gonta razem z fundatorem.


Kolejne wspomnienia… Spotkanie z p. Eugenią Nalej 11 maja 2017 r.

27 kwietnia 2017 w ZSCKP odbyło się cyklicznie już kolejne spotkanie z emerytowanym nauczycielem panią Eugenią Nalej. Pani Eugenia Nalej to były nauczyciel historii. Przepracowała w naszej szkole ponad 20 lat. Uczyła historii z wielką pasją i zaangażowaniem. Wykształciła wiele pokoleń młodych ludzi. Stworzyła w Osiemdziesiątce Izbę Pamięci, w której zgromadziła dużo pamiątek z przestrzeni kilkudziesięciu lat historii okolic Sochaczewa.


A jednak pogoda sprzyjała Osiemdziesiątce 27 kwietnia 2017 r.

Rajd rowerowy z okazji 90.lecia zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego

W nocy z piątku na sobotę 21 kwietnia lało jak z cebra, wiatr mało głów nie pourywał tym, którzy nad ranem wybierali się w drogę, ale potem na szczęście aura trochę się uspokoiła i można było wyruszyć w trasę. Chęć udziału w rajdzie organizowanym z okazji 90.lecia Osiemdziesiątki zgłosiło ponad 120 uczestników, nie wszyscy jednak stawili się na mecie, niektórych wystraszyła pogoda, jednak ci najwytrwalsi nie zrezygnowali i o 8.30 pojawili się przed szkołą.


Z dziejów „Osiemdziesiątki” - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 20 kwietnia 2017 r.

W 1975 roku uporządkowano złożony kształt organizacyjny szkoły. Powołano Zespół Szkół Zawodowych nr 1. Funkcję dyrektora nadal pełnił Stanisław Danielewicz (od 1972). Jego zastępcy to panowie: Stanisław Lewandowski, Bogumił Taźbirowski, Stanisław Kwiatkowski. Kierownikiem warsztatów był Jerzy Witoń, internatu – pani Marta Hańska. W skład ZSZ nr 1 wchodziły: Technikum Mechaniczne, Technikum dla Pracujących, Liceum Zawodowe, Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca (czyli ZSZ dla pracujących). Ta ostatnia powróciła do swojej macierzystej siedziby. W 1965 roku ZSZ dla Pracujących wyłączono z Zespołu Szkół i stała się samodzielną jednostką organizacyjną. Jej siedziba początkowo mieściła się w budynku Szkoły Podstawowej nr 4, a następnie w Szkole Podstawowej nr 1. Funkcję dyrektora szkoły pełnił pan Alojzy Tkacz.


Spotkajmy się jeszcze raz… 5 kwietnia 2017 r.

W czwartek 30 marca 2017 r. z okazji przypadającej w tym roku 140 rocznicy urodzin wybitnego poety Bolesława Leśmiana w kawiarni literackiej ,,W 80”spotkali się miłośnicy poezji. Przy blasku świec, nauczyciele i uczniowie wspólnie przysłuchiwali się pięknej recytacji utworów Leśmiana.


Konkurs Sudoku i spotkanie jubileuszowe 24 marca 2017 r.

W poniedziałek, 13 marca br. odbyło się – w ramach Jubileuszu Szkoły - kolejne spotkanie z byłym nauczycielem „Osiemdziesiątki”. Okazją do uroczystej wizyty było podsumowanie eliminacji konkursu Szkolny Mistrz Sudoku. Zmagania młodych wielbicieli łamigłówek zostały rozstrzygnięte! Wręczenie nagród połączone było z prezentacją multimedialną pt. „Lwowska Szkoła Matematyczna”.


Kolejne spotkania w roku jubileuszowym 2 marca 2017 r.

Dnia 31 stycznia w ramach obchodów jubileuszu naszej szkoły odbyło się spotkanie z byłą nauczycielką matematyki i przedstawicielką firmy budowlanej, KIM – Barbarą Wróblewską.

W spotkaniu brały udział klasy o profilu budowlanym: Ibt, IIIbt i IVbt. Rozpoczęliśmy krótką prezentacją promującą ten kierunek. Pani Barbara opowiadała nam o pracy w szkole, wspominała miło uczniów, przybliżała nam aspekty pracy w przedsiębiorstwie, które od lat jest darczyńcą materiałów budowlanych dla naszej szkoły. Utwierdzała nas w przekonaniu, że budownictwo jest słusznym kierunkiem, w którym warto się rozwijać.


Z kronik szkolnych Osiemdziesiątki c.d. - „Zespół Szkół Zawodowych im. Generała Waltera” 28 lutego 2017 r.

Rok 1966 obfituje w ważne dla Polski wydarzenia. Kościół świętuje Millenium Chrztu Polski, a władza komunistyczna 1000–lecie Państwa Polskiego. Dla Osiemdziesiątki to również ważna data – 40 rocznica powstania pierwszej szkoły zawodowej w Sochaczewie i powiecie sochaczewskim. Kulminacja obchodów nastąpiła 4 czerwca 1966 roku. W uroczystościach obok gospodarzy (dyrekcja, Komitet Rodzicielski, uczniowie i ich rodzice) brali udział goście: przedstawiciele partii politycznych szczebla powiatowego, dyrektorzy szkół sochaczewskich, przedstawiciele Wydziału Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, przedstawiciel Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego oraz przedstawiciele organizacji młodzieżowych (ZMS, ZHP, ZMW). Pozdrowienia i życzenia przesłał podsekretarz stanu Ministerstwa Oświaty.


Dlaczego „Osiemdziesiątka”? 2 lutego 2017 r.

Od 1-ego września 1955 roku szkoła nosiła jednolitą nazwę: Zasadnicza Szkoła Zawodowa (W zarządzeniu nadającym nową nazwę, szkoła otrzymała nr ewidencyjny 80, co utrwaliło się w środowisku lokalnym jako „Osiemdziesiątka”).
(Potocznie zaczęto nazywać ją „Osiemdziesiątką”. Taki był, bowiem numer ewidencyjny w zarządzeniu powołującym ją. Tak też często nazywa się szkołę do dziś.)
Głównym kierunkiem nauczania stał się kierunek metalowy. Powstały takie zawody jak ślusarz metalowy, ślusarz uniwersalny i tokarz. Szkoła rozwijała się, przybywało uczniów. Żeby to zobrazować posłużę się zestawieniem wykonanym przez wieloletniego nauczyciela szkoły Stanisława Lipskiego.


Kolejne dziesięciolecie w „Osiemdziesiątce” (lata 1945 – 55) 17 stycznia 2017 r.

W roku 1945 zaczyna się nowy etap w dziejach szkoły. W sposób oczywisty jest on związany z niezwykle ważnymi wydarzeniami. Od 17 stycznia tego roku w Sochaczewienie nie ma już Niemców. Zaczyna się kształtować trudna normalność. Szkoła kontynuuje działalność i w czerwcu 1945 roku opuściło szkołę 19 absolwentów. W 1946 roku Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa została przeniesiona do gmachu budynku szkoły podstawowej. W 1947 roku na mocy dekretu z 3 lutego otrzymała nazwę Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej w Sochaczewie. Pracą szkoły kierował Antoni Koniński, a zespół nauczycielski stanowili między innymi: Alojzy Tkacz, Irena Górko, Jabłoński, Buczek, Miszewski. Szkoła kształciła w trzech oddziałach: ślusarskim, krawieckim i ogólnym. Młodzież szkolną stanowili w większości w dalszym ciągu terminatorzy uczący się zawodu u rzemieślników. Byli też uczniowie bez specjalności, ale tych było niewielu, tylko około 10%.


Nie tylko spotkanie z historią w Osiemdziesiątce! 06 stycznia 2017 r.
W programie jubileuszowych obchodów z 90. lecia „Osiemdziesiątki” przewidziano spotkania z ludźmi, którzy odegrali znaczącą rolę w historii szkoły lub wywierają duży wpływ na jej obecny kształt. Jeśli chodzi o historię, to Stanisław Kwiatkowski należy do jednych z tych, którzy funkcję dyrektora pełnili kilka kadencji – 12 lat. A dzień dzisiejszy Osiemdziesiątki to m.in. współpraca ze znaną sochaczewską firmą Sarens Polska.


90 lat to dużo czy mało? - „Osiemdziesiątka” kończy 90 lat. 24 listopada 2016 r.

Rozpoczynamy cykl artykułów, które mają przybliżyć, a niektórym przypomnieć, historię naszej znamienitej Jubilatki.

90 lat to dużo czy mało? Żeby dać odpowiedź na to pytanie, musimy je uściślić. Komu te lata są przypisywane – ludziom czy instytucjom? Dla ludzi to dużo. To ich dzieciństwo, młodość, czas twórczej pracy. To także wszystko, co po sobie zostawili: dzieła naukowe, wynalazki, wspomnienia. To całe ich życie. Inaczej jest, jeśli liczba dotyczy instytucji. Tą szczególną instytucją obchodzącą swoją 90- tą rocznicę powstania jest właśnie szkoła – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.


Dla ich pamięci! 10 listopada 2016 r.
Listopad to miesiąc szczególnej pamięci o zmarłych. Częściej wtedy zaglądamy na cmentarze, by być myślami z naszymi bliskimi, którzy odeszli. Zachowujemy ich w swojej pamięci, wspominamy, rozmawiamy o nich, pragniemy ocalić od zapomnienia.


Nauczyciele Osiemdziesiątki na scenie! 26 października 2016 r.
To było niecodzienne wydarzenie. Nauczyciele, nie uczniowie, wystawili spektakl z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Już sam tytuł stanowił zachętę do obejrzenia tego nietypowego spektaklu: "Ale w szkole jest wesoło..."!


Konkurs "Nauczyciel w karykaturze" rozstrzygnięty 18 października 2016 r.
Zorganizowany w Roku Jubileuszowym konkurs z okazji Dnia Edukacji Narodowej cieszył się wyjątkowo dużym zainteresowaniem. Zgłoszono ponad 120 prac. Dziękujemy wszystkim za udział, gratulujemy zwycięzcom:


Obchody jubileuszu 90-lecia 21 września 2016 r.
Obchody jubileuszu 90-lecia Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, popularnie zwanego osiemdziesiątką, nabierają tempa. Uroczystości związane z rocznicą przewidziane są na cały rok szkolny a jej pierwsze działania zostały przedstawione pod czas rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017. Pojawił się rys historyczny szkoły w postaci opracowania połączonego z prezentacją multimedialną.


Początek roku jubileuszowego w Osiemdziesiątce! 1 września 2016 r.
Prawie 900 uczniów rozpoczęło nowy rok szkolny w „Osiemdziesiątce”. Nabór zakończył się sukcesem, dzięki bardzo skutecznej promocji i ciekawej ofercie edukacyjnej - 10 klas pierwszych i jedna klasa zaoczna liceum ogólnokształcącego.


Maturzyści na 90 lat 80-ki 21 czerwca 2016 r.
Zbliżają się matury, a sochaczewskie szkoły żegnają absolwentów. Nasza redakcja uczestniczyła w jednym z takich wydarzeń. Wręczenie świadectw ukończenia technikum i liceum wyjątkowo uroczysty charakter miało w 80-tce.

W piątek 29 kwietnia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego spotkali się absolwenci z roku 2016 i 1966. Obydwóm rocznikom wręczono świadectwa. Przedstawicielom rocznika 1966 wystawiono oceny z przedmiotów takich jak „żywotność” (zaskakująco dobra) czy „udział w spotkaniach klasowych” (wzorowy).
Tegoroczni absolwenci otrzymali szereg nagród za osiągnięcia w nauce, sporcie i udzielanie się w życiu szkoły. Jak mówił absolwent pierwszego rocznika technikum mechanicznego z 80-tki Jan Anyszewski, warto zapamiętać ten dzień, bo niezależnie od tego jak potoczą się dalsze losy, okres ten pozostanie momentem, gdy cały świat stoi przed nami otworem.


Z historii 80-tki
W roku 1924 z inicjatywy Antoniego Kosińskiego, późniejszego kierownika Publicznej Szkoły Dokształcającej Zawodowej, w gmachu Szkoły Podstawowej (dawne zabudowania Klasztoru Panien Dominikanek) zorganizowano trzyletni wieczorowy kurs dla metalowców, elektryków, stolarzy, włókniarzy, krawców i przedstawicieli innych zawodów rzemieślniczych. Przedmioty ogólnokształcące prowadzili nauczyciele szkół podstawowych, przedmioty zawodowe inżynierowie pracujący w fabrykach w Boryszewie i Chodakowie oraz kilku sochaczewskich mistrzów-rzemieślników. Z 708 słuchaczy przed wojną ukończyło szkołę zaledwie 184.


Spotkanie związane z przyszłorocznymi obchodami 90-lecia szkoły 7 czerwca 2016 r.
7 czerwca odbyło się spotkanie związane z planowanymi na następny rok szkolny obchodami jubileuszu 90-lecia istnienia naszej szkoły. Obchody będą miały zdecydowanie inny charakter aniżeli poprzednie zorganizowane z okazji 85-lecia szkoły. 90 urodziny będziemy obchodzić cały rok, by na finał, w czerwcu zorganizować wielki piknik. Na razie uczestnicy spotkanie pracują nad harmonogramem imprez kulturalnych, sportowych, rozważają różne opcje. Niebawem przedstawimy skład komitetu organizacyjnego, na pewno utworzą go nauczyciele obecni i dawni oraz absolwenci naszej szkoły.